Pomimo krótkiego stażu na rynku odgromów jesteśmy jedną z nielicznych firm, które zajmują się wyłącznie montażem piorunochronów i produkcją akcesoriów wykorzystywanych przy ich budowie.

W dziale realizacje można obejrzeć niektóre z naszych prac.