W  czerwcu 2013 roku wykonaliśmy jedną z większych realizacji, a wszystko to na zlecenie jednego z liderów w branży motoryzacyjnej firmy SKODA. Wykonaliśmy instalację odgromową w której zakres weszło: wykonanie siatki odgromowej na dachu budynku oraz instalacja masztów odgromowych.