Wykonanie uziomów pionowych typ A płaskownikiem stalowym ocynkowanym lub miedziowanym od 25×4 mm, zakończonym sondą stalową ocynkowaną lub miedziowaną o długości od 3,0 m wbitą pionowo w glebę oraz uziomów poziomych (otokowo) typ B płaskownikiem stalowym ocynkowanym lub miedziowanym od 25x 4 mm położonym w glebie na głębokości 0,80 m.