UZ1

Uziom ocynkowany 1.5 m /gwint-gwint/

Więcej

UZ2

Uziom ocynkowany 1.5 m /gwint-grot/

Więcej

UZ3

Uziom ocynkowany 1.5 m /gwint-przyspawane złącze bednarki/

Więcej

UZ12

Uziom ocynkowany zestaw 2x1.5 /grot-gwint, gwint gwint/

Więcej

UZ13

Uziom ocynkowany zestaw 2x1.5 /grot-gwint -gwint, przyspawane złącze bednarki/

Więcej